شرکت نوید وصال ایرانیان هم اکنون دارای ۳ دفتر در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد با بیش از ۵۰۰ نیروی انسانی فعال در پروژه های مختلف می باشد.