NWi

نوید وصال ایرانیان

مفاهیم شبکه های موبایل

آنتن BTS  چیست؟

کلمه BTS مخفف عبارت  Base Tranceiver Station است که معنای آن ایستگاه گیرنده و فرستنده پایه است. آنتن های BTS آنتن هایی هستند که در زیرساخت های مخابراتی استفاده می‌شوند. از این نوع آنتن ها برای تسهیل ارتباطات مخابراتی استفاده می‌گردد. این آنتن ها از تکنولوژی هایی مانند GSM ،‌WiFi ، WLL WAN ، CDMA،  و WiMAX پشتیبانی می‌کنند. آنتن های BTS‌ برای بهتر شدن ارتباطات وصل می‌شوند. سه سکتور در آنتن های BTS تعبیه شده است که هر با زاویه 120 درجه در کنار هم قرار گرفته اند. برد مفید این آنتن ها حدود 20 کیلومتر است. البته برد مفید در شرایط متنوع، متفاوت است. برای مثال در سطح شهر و در مناطقی با ساختمان های بلند، برد این آنتن ها تا 5 کیلومتر می‌رسد. در نقطه مقابل هم هنگامی که این آنتن ها در شرایط مسطح قرار گرفته باشند می‌توانند تا 35 کیلومتر نیز برد داشته باشند.