نگهداری سایتهای ایرانسل

نگهداری سایتهای ایرانسل در استانهای تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد و چهارمحال و بختیاری