NWi

نوید وصال ایرانیان

درایو تست و بهینه سازی

شرکت نوید وصال ایرانیان ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه درایو تست و بهینه سازی شبکه های مخابراتی در سطح کشور بوده و پروژه های بسیاری را با اپراتورهای مختلف اجرا نموده است. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره و یا استعلام قیمت لطفا با ما در تماس باشید.

نگهداری سایتها و مراکز مخابراتی

شرکت نوید وصال ایرانیان ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه نگهداری ۲۴ ساعته و پشتیبانی فنی سایتهای مخباراتی و مراکز زیرساخت در سطح کشور بوده و پروژه های بسیاری را با اپراتورهای مختلف اجرا نموده است. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره و یا استعلام قیمت لطفا با ما در تماس باشید.

نصب و راه اندازی تجهیزات

شرکت نوید وصال ایرانیان ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه انصب و راه اندازی انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی در سایتها و مراکز مخابراتی در سطح کشور بوده و پروژه های بسیاری را با اپراتورهای مختلف اجرا نموده است. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره و یا استعلام قیمت لطفا با ما در تماس باشید.

اجرای فونداسیون و نصب دکل

شرکت نوید وصال ایرانیان ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه اجرا انواع فونداسیون ها و نصب انواع دکل های پشت بامی و زمینی در سطح کشور بوده و پروژه های بسیاری را با اپراتورهای مختلف اجرا نموده است. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره و یا استعلام قیمت لطفا با ما در تماس باشید.