شرکت نوید وصال ایرانیان در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز پروژه های جاری از کلیه متخصصین و افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

استخدام بر اساس سابقه کاری، شهر محل زندگی، توان تخصصی، تعهد و روحیه کار تیمی انجام خواهد پذیرفت.

لطفا در صورت تمایل برای کار در این شرکت، فرم زیر را تکمیل نموده و به همراه رزومه خود ارسال نمایید.

* تکمیل موارد ستاره دار الزامی است.